2018 оны тайлангийн хурлаа хийж, шилдэгүүдээ тодрууллаа.
2018/12/26 / Сэтгэгдэлгүй

Тайлангийн хуралд Онцгой байдлын газрын дарга, дэд хурандаа Ж.Дамдинсүрэн аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Д.Содном, Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга М.Анхбаяр нар оролцлоо. Онцгой байдлын газраас 2018 онд “Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэн, иргэдэд хүрч ажиллах, Гамшгаас хамгаалах алба мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага чадварыг дээшлүүлэх”

Мөсөн хотхонд бүтээлээ хүргүүллээ.
2018/12/26 / Сэтгэгдэлгүй

Шинэ жилийн баярын тохиолдуулан сумын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллага, аж ахуйн бүтээлч байдлыг дээшлүүлэх, шинэ жилийн баярыг ая тухтай орчин тэмдэглэх, үйл ажиллагаагаа сурталчилах зорилгоор аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулж буй “Мөсөн хотхон байгуулах” удирдамжийн хүрээнд тус газрын алба хаагчид алба, орон нутаг сурталчилсан бүтээлийг хийж байршууллаа. Энэ сарын 28 бүтээлийн

Сургалт зохион байгууллаа.
2018/12/26 / Сэтгэгдэлгүй

Сумдын ЗДТГ-ын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй “ШИЛЖИН СУУРЬШИЛТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” сэдэвт сургалтыг Онцгой байдлын газрын сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Онцгой байдлын дарга дэд хурандаа Ж.Дамдинсүрэн сургалтыг нээж, 2019 онд тус аймагт болох Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн талаар мэдээлэл хийлээ. Сургалтаар хүн амын хөдѳлгѳѳний байршлын үнэлгээг хэрхэн бөглөх, мэдээллийг хэрхэн

“Аюулгүй амьдах ухаан” сургалт зохион байгууллаа.
2018/12/18 / Сэтгэгдэлгүй

“Аюулгүй амьдрах ухаан”-ы орон нутгийн сургагч багш О.Нацагмаатай хамтран сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт “Аюулгүй амьдах ухаан”-ы хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх заах арга зүйн сургалтыг зохион байгуулан “Хэн ч, хаана ч, бэлэн” буухиа тэмцээнийг явууллаа. Онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Ч.Амгалантуяа сургалтыг нээлээ. Сургалтанд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчийн