Ахлагчийн зөвлөл хуралдлаа
2019/01/17 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын ахлагчийн зөвлөл анхдугаар хурлаа хийж зөвлөлийн дарга, тэргүүлэгч гишүүдийг сонгож, “Ахлагчийн зөвлөл”-ийн ажиллах журмаа хэлэлцлээ. Зөвлөл нь 7 ахлагч алба хаагчтай бөгөөд Онцгой байдлын газрын ахлагч бүрэлдэхүүний эрх ашгийг хамгаалах, албаны идэвх санаачлагыг өрнүүлэх, сахилга хариуцлага, ажиллах орчин, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, дотоод зохион байгуулалт,