Бэлэн байх биднээс шалтгаална.

Иргэдэд болзошгүй гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, аюулгүй амьдрах орчныг бий болгох дадлыг хэвшүүлэх, өрхийн түвшинд гамшгийн бэлэн байдлыг хангах чадвар, хандлагыг бий болгох “Бэлэн бай” сургалтыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 26-27-ны өдрүүдэд Дэлхийн зөн ОУБ-ын Бор-Өндөр-1 ОНХ-тэй хамтран аймгийн Ахмадын хорооны 61 ахмад настан, “Хамтдаа хөгжье” удирдамжийн хүрээнд сонгогдсон зорилтод өрхийн 30 иргэнд 3 удаагийн 10 цагийн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт  91 иргэн хамрагдлаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 282
“Боржигин түмний дуулал-2018” урлагийн наадамд оролцлоо.
ГАЛ УНТРААХ ТАКТИКИЙН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Сэтгэгдэлгүй