даргын тушаал
10 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

ОБГ-ын архивын дүрэм
1 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

журам батлах тухай
1 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны ...05 дугаар сарын ..10.-ны өдрийн .А-130... дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт     ГАМШГААС

СУРГАЛТ
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй