Голомтод үүрэг гүйцэтгэх чадварт сургагдлаа
4 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын газраас 2018 онд “Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгийн голомтод үүрэг

Ажил мэргэжлийн аваргуудаа шалгарууллаа.
4 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын баталсан Төв орон нутгийн онцгой байдлын газар, хэлтсийн

Тарьсан модоо арчиллаа.
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай 2010 оны 63 дугаар

Бизнес эрхлэгч нар гамшгаас хамгаалах мэдлэгээ дээшлүүллээ.
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас "Вэст мэтод" ХХК-тай хамтран зохион байгуулж буй "Аж ахуй эрхлэлтийн

Алба сурталчилсан өдөрлөг, ГАУС үзлэг зохион байгууллаа
6 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

“Гал түймэр, болзошгүй гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлье” сэдэвт өдөрлөгийн арга хэмжээг 2018 оны 05 дугаар

ГАЛ УНТРААХ ТАКТИКИЙН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
6 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан “2018 онд Гал түймэр унтраах тархалт, тактикийн сургууль зохион байгуулах

Бэлэн байх биднээс шалтгаална.
6 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Иргэдэд болзошгүй гамшгаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, аюулгүй амьдрах орчныг бий болгох

“Боржигин түмний дуулал-2018” урлагийн наадамд оролцлоо.
6 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит "Боржигин түмний дуулал-2018” урлагийн наадамд  Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар,

Замчид гамшгаас хамгаалах мэдлэгт сургагдаж байна.
6 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Чойр зангилаа болон ОБГ-ын даргын хамтран баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Чойр зангилааны 172 ажилтан албан

Дулааны улирлын хувцсанд шилжлээ
7 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Өмнөд бүсийн төв-Өмнөговь аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн