Хээрийн түймэр унтраах хувцас, багаж хэрэгсэлд үзлэг хийлээ
5 өдөр-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

ОБЕГ-ын тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын даргын баталсан “Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн

Тэмцээн зохион байгууллаа.
5 өдөр-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын газрын “ШАТАР, ДААМ”-ы аварга

Мэргэжлийн ангид сургалт явууллаа.
5 өдөр-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн ХХААГ-ын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр 4

хөрөнгө зарцуулах тухай
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 8-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 8-р с арын өглөг авлагын мэдээ
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 7-р сарын нэмэлт төсвийн гүйцэтгэл
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 7-р сарын өглөг авлагын мэдээ
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй