Уурхайчид бэлэн байдлын мэдлэгээ дээшлүүлж байна.
1 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын

Сургалт зохион байгууллаа.
1 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Политехникийн коллежид дадлага хийж байгаа Үндэсний технилогийн дээд сургуулийн 16 оюутанд “Гамшгаас хамгаалах тухай болон

Малчидад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо.
1 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Тус аймгийн Онцгой бахйдлын газар нь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Дэлхийн зөн ОУ-ын

Галын техникийн олон төрөлт тэмцээний аваргаа шалгарууллаа.
1 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, авхаалж самбааг нэмэгдүүлэх, бие бялдарын тэсвэр хатуужил олгох, Гал унтраах

2017 оны төсвийн шинэ хуваарь
1 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 5 сар хөрөнгө зарцуулах
1 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 5 сар хөрөнгө зарцуулах
1 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй