Мэргэжлийн ангид сургалт явууллаа.
5 өдөр-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн ХХААГ-ын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр 4

Уурхайчид бэлэн байдлын мэдлэгээ дээшлүүлж байна.
3 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын

Сургалт зохион байгууллаа.
3 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Политехникийн коллежид дадлага хийж байгаа Үндэсний технилогийн дээд сургуулийн 16 оюутанд “Гамшгаас хамгаалах тухай болон

Малчидад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо.
3 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Тус аймгийн Онцгой бахйдлын газар нь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Дэлхийн зөн ОУ-ын

Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлаа хангалаа.
4 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Шадар сайдтай аймгийн Засаг даргын 2017 онд байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үр дүнгийн

Сургалт зохион байгууллаа
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн Засаг даргын 2017 онд баталсан “Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын

Сургагч багшаар бэлтгэгдлээ.
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа “Аврагч” биеийн тамир, спорт хорооноос /“Аврагч” биеийн тамир, спорт хорооны

“Говийн чоно-2017” дадлага сургуульд оролцож байна.
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газар, АНУ-ын Элчин сайдын яам, Номхон далайн цэргийн командлалтай хамтран зургаа дахь

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулиар яриа танилга хийлээ
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Эмнэлгийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчидад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд