Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлье
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ АШИГЛАХ ЗӨВЛӨМЖ
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгууллаа.
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Улсын Онцгой комиссын 2015 оны “Ус, цаг агаарын аюулт болон гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх

Сэрэмжлүүлэг
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

УЛААНБУРХАН ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЬЕ
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ
2 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

АНХААРУУЛГА
3 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

   

                           

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ
3 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

   

ЭБОЛА ВИРУС ГЭЖ ЮУ ВЭ?
3 жил-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй