ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ШААРДЛАГАТАЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
2014/11/03 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын газар Ч.Амгалантуяа Газрын дарга 93050587 99250587 70543025 Б.Болд ХНДАХАМэр-тэн 93050551 99970451 89040551 Ө.Ганхуяг ГХТББХАМэргэжилтэн 93050590 99631136  Д.Дашбал ГХУХБайцаагч 93050560 96688357 Д.Батбаяр ХЗМХМэр-тэн 93050530 89920530 Г.Наранцэцэг Нягтлан бодогч 93050548 В.Гэрэлчимэг ССХМэр-тэн 93050591 99999851 А.Оч-Эрдэнэ ТТТ-ийн инженер 93050571 М.Энхболд  ГУАнгийн дарга 98229632 99549632 88089652 Ш.Билэгдэмбэрэл Салааны захирагч 93050585 99548521 Ц.Баярбат