Голомтод үүрэг гүйцэтгэх чадварт сургагдлаа
4 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын газраас 2018 онд “Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгийн голомтод үүрэг

Ажил мэргэжлийн аваргуудаа шалгарууллаа.
4 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргын баталсан Төв орон нутгийн онцгой байдлын газар, хэлтсийн

Тарьсан модоо арчиллаа.
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр зарлах тухай 2010 оны 63 дугаар

Бизнес эрхлэгч нар гамшгаас хамгаалах мэдлэгээ дээшлүүллээ.
5 сар-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас "Вэст мэтод" ХХК-тай хамтран зохион байгуулж буй "Аж ахуй эрхлэлтийн