ГАЛ УНТРААХ ТАКТИКИЙН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.


Нийтэлсэн admin  /  Огноо Apr 29, 2018

Онцгой байдлын газрын даргын баталсан “2018 онд Гал түймэр унтраах тархалт, тактикийн сургууль зохион байгуулах төлөвлөгөө”-ний дагуу гал унтраах тактикийн сургуулийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр “108 ойл” ХХК-ний Говьсүмбэр аймаг дахь Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахад   гал унтраах болон аврах ажиллагааны чиглэлээр зохион байгууллаа. Дадлага сургуульд Онцгой байдлын газраас 25 албан хаагч, тухайн байгууллагаас 15 ажилтан, нийт 40 хүн хамрагдлаа. Сургуулийн өмнө танхимын сургалтыг 4 цагийн хугацаатай зохион байгуулж, гал унтраах дадлага сургууль хийлээ.

Ангилал Бидний тухай Мэдээ Онцлох мэдээ Сургалт Үйл ажиллагаа
Нийтлэлийг тараах
  • Үзсэн : 63
Бэлэн байх биднээс шалтгаална.
Алба сурталчилсан өдөрлөг, ГАУС үзлэг зохион байгууллаа

Сэтгэгдэлгүй