Малчид гамшгаас хамгаалах мэдлэгээ дээшлүүлэв.
2017/10/09 / Сэтгэгдэлгүй

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдөр, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэгийн хамтран ажиллах санамж бичиг, Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 04-06-ны өдрүүдэд аймгийн Улаан загалмайн хороотой хамтран 3 дахь жилдээ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 4 (Тэвш) 5 (Уулзвар) 6 (Малх)

Хээрийн түймэр унтраах хувцас, багаж хэрэгсэлд үзлэг хийлээ
2017/09/18 / Сэтгэгдэлгүй

ОБЕГ-ын тэргүүн дэд дарга бөгөөд штабын даргын баталсан “Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, хэлтсийн гал түймэр унтраах аврах ангид зохион байгуулах “Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж, хөдөлмөр хамгаалал нэгдсэн арга хэмжээний удирдамж”-ийн дагуу амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх суралтыг 2 удаа давхардсан тоогоор 75 албан хаагчдад зохион байгуулан

Тэмцээн зохион байгууллаа.
2017/09/18 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын газрын “ШАТАР, ДААМ”-ы аварга шалгаруулах тэмцээнийг 2017 оны 09 дугаар сарын 08–ны өдөр амжилттай зохион явууллаа. Тэмцээнд Онцгой байдлын газар болон Гал түймэр унтраах,Аврах 37-р ангийн 1,2,3,4-р салаа, Эрэн хайх аврах бүлгийн нийт бүрэлдэхүүний дунд авхаалж самбаа оюуны чадавхийг

Мэргэжлийн ангид сургалт явууллаа.
2017/09/18 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн ХХААГ-ын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр 4 цагийн танхимын сургалт зохион байгууллаа. сургалтанд 10 албан хаагч

Уурхайчид бэлэн байдлын мэдлэгээ дээшлүүлж байна.
2017/06/15 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын дарга, Шивээ-Овоо ХК-ний гүйцэтгэх захиралын хамтран баталсан “Ажилтан албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр”-ийн дагуу Шивээ-Овоо ХК-ний  нийт ажилтнуудад гамшиг, аюулт үзэгдлийг талаар мэдлэг олгох, үйлдвэрт гарч байгаа галтай холбоотой зөрчлүүдийг давтан

даргын тушаал
2017/06/12 / Сэтгэгдэлгүй

gobisumber

Сургалт зохион байгууллаа.
2017/06/11 / Сэтгэгдэлгүй

Политехникийн коллежид дадлага хийж байгаа Үндэсний технилогийн дээд сургуулийн 16 оюутанд “Гамшгаас хамгаалах тухай болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль” сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион

Малчидад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо.
2017/06/11 / Сэтгэгдэлгүй

Тус аймгийн Онцгой бахйдлын газар нь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Дэлхийн зөн ОУ-ын Бор-Өндөр-1 ОНХХ-тэй хамтран “Малчдад бэлчээр өтгөрүүлэх болон өрхийн бэлэн байдлыг сайжруулах мэдлэг олгох сургалтыг 2017оны 06 дугаар сарын 07-08-ны өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Дархан сумын 16 малчин, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Шивээговь, Баянтал сумдын 40 малчин, ХХААГ-ын

Галын техникийн олон төрөлт тэмцээний аваргаа шалгарууллаа.
2017/06/11 / Сэтгэгдэлгүй

Албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, авхаалж самбааг нэмэгдүүлэх, бие бялдарын тэсвэр хатуужил олгох, Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортыг хөгжүүлэх, спортоор хичээллэх албан хаагчдыг тоог нэмэгдүүлэх, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах зорилготой “Онцгой байдлын газрын 2017 оны аварга шалгаруулах гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын ажил мэргэжлийн тэмцээн”-ийг 2017 оны

Гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний дадлага сургууль зохион байгууллаа.
2017/05/31 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Шадар сайдтай аймгийн Засаг даргын 2017 онд байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын 2017 оны үйл ажиллгааны төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 5 дугаар сарын 29-30-ны өдөр Сумын онцгой комисс,