Санхүүгийн тайлан 2018
2019/02/02 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны санхүүгийн тайланг доорх холбоос дээр дарж үзнэ үү. Санхүүгийн тайлан 2018

Итгэмжлэл
2019/02/02 / Сэтгэгдэлгүй

Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар
2019/01/08 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Шадар сайдын 2018 оны 120 дугаар тушаал, энэ холбоос дээр дарж орно уу  

2018 оны үндсэн зорилт
2018/03/14 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 2018  оны үндсэн зорилт:  Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх Удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах Онцгой байдлын газрын 2018  оны үндсэн зорилт: Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, чадавхийг дээшлүүлэх. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэн, иргэдэд хүрч

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагч нартай гэрээ байгууллаа.
2018/03/05 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн ЗДТГ-аас “Гэрээ үзэглэх ёслол”-ын ажиллагааг зохион байгуулан ёслолын ажиллагааг нээлж Засаг дарга Г.Батсуурь үг хэллээ. 2018 оныг Засгийн газраас “Хариуцлагын жил” болгон зарласныг цохон тэмдэглэж, энэ он бидний хувьд амжилтаа бататгасан, алдаагаа залруулсан, их бүтээн байгуулалт өрнөсөн жил байхыг хүсэн ерөөлөө. Ийнхүү “Гэрээ үзэглэх ёслол”-ын ажиллагааг эхлүүлснээр аймгийн Засаг даргын

Санамж бичигт гарын үсэг зурлаа
2018/03/05 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурлаа Энэхүү түншлэлийн зорилго нь аймгийн тогтвортой хөгжил, иргэд, хүүхдүүдийн сайн сайхан амьдралыг цогцлоон бүрдүүлэхийн төлөө хэрэгжүүлсэн харилцан дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн идэвхтэй хамтран ажиллахад оршино. Санамж бичиг нь 2021 оны 09 дүгээр

2017 он Нэмэлт төсвийн мэдээ 11 сар
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй

2017 он өглөг авлагын мэдээ 11 сар
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй