САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭ
2015/04/13 / Сэтгэгдэлгүй

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2015/03/31 / Сэтгэгдэлгүй

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ОРОН ТОО
2015/02/05 / Сэтгэгдэлгүй

                   

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /2014/
2014/12/09 / Сэтгэгдэлгүй

                                                                                       

437500 ТӨГРӨГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГОД ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ
2014/11/25 / Сэтгэгдэлгүй

          Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс гаргасан хүсэлтийн дагуу 3 аж ахуй нэгжид галын аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг хийж, ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 3-ыг олгож 37500 төгрөг, барилгын зураг төсөл 3-ыг хянаж 400 000 төгрөг, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуулийн дагуу 437500 орон нутгийн орлогод төвлөрүүслэн

САНХҮҮГИЙН САРЫН МЭДЭЭ
2014/11/18 / Сэтгэгдэлгүй

           

ШИНЭЭР АЖИЛД ОРОХ ИРГЭДИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2014/11/18 / Сэтгэгдэлгүй

төрийн албан хаагчийн анкет гурван үеийн түүх боловсролын гэрчилгээ өргөдөл оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт иргэний үнэмлэх цэргийн бэлтгэл үүрэгтний үнэмлэх ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт мэргэжилтэй бол мэргэжлийн үнэмлэх эрүүл мэндийн

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2014/11/17 / Сэтгэгдэлгүй