Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэгтэй боллоо.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэднийг бүртгэлжүүлж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, эрх зүйн орчинг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлэх зорилгоор “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам”-ыг Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 24 дүгээр тушаалаар батлуулсан билээ. Үүнтэй уялдуулан Говьсүмбэр аймгийн Баянтал, Шивээговь, Сүмбэр сумдад сумдын Засаг даргын захирамжаар “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсэг”-ийг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан бөгөөд тус сайн дурын бүлгийн 38 иргэн, аймгийн БОАЖГ-ын 5 алба хаагчдад гамшгаас хамгаалах талаар анхан шатны онолын мэдлэг, дадлагыг эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа.
Сургалтаар гамшиг, аюулт үзэгдэл ослын тухай ерөнхий ойлголт, ахуйн болон хэрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам, эмнэлгийн яаралтай тусламж иртэл гамшигт нэрвэгдэгсдэд үзүүлэх амилуулах суурь тусламж сэдвүүдээр хичээл, сургалт явуулж УОК болон ОБЕГ-ын даргын албан даалгаварын талаар танилуулан хээрийн түймэр унтраах болон жагсаалын бэлтгэлийн дадлагыг хийлээ.
Сургалтад хамрагдсан иргэдэд хуурайшилтын улирал эхэлсэн энэ үед ой хээрийн болон ахуйн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх гарын авлагыг тараалаа.
Дээрхи сайн дурын хэсэг нь тухайн сумандаа гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, гамшгийн үед эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, гамшгийн дараах хүмүүнлэгийн тусламж үйлчилгээ, сэргээн босгох ажиллагааг зохион байгуулан ажиллах юм.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,086
Алба хаагчид цэргийн тангараг өргөлөө.
2019 оны 03 дугаар сарын санхүүгийн тайлан

Сэтгэгдэлгүй