гамшгаас хамгаалах тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/

legalinfo.mn-Гамшгаас хамгаалах тухай шинэчилсэн найруулга

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,489
Малчид гамшгаас хамгаалах мэдлэгээ дээшлүүлэв.
мэргэжлийн ангийн дүрэм

Сэтгэгдэлгүй