Онцгой байдлын газрын 2019 оны зорилго, зорилт

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН  2019 ОНЫ ЗОРИЛТ

  1. ЦЭРГИЙН АЛБЫГ ХЭВШҮҮЛЖ, АЛБА ХААГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ
  2. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БОДЛОГО ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН  2019 ОНЫ ҮНДСЭН ЗОРИЛТ

1. ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБА ХААГЧДЫГ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАХ СУРГАЛТ ДАДЛАГЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

2. ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, ҮНЭЛЭХ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХИЙЛГЭХ /ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛЛАГА/

3. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЧИГЛЭЛЭЭР МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮРГЭН ШУУРХАЙ ХҮРГЭХ

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,893
Ахлагчийн зөвлөл хуралдлаа
2018 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 12 сар

Сэтгэгдэлгүй