Сургалт зохион байгууллаа.

Политехникийн коллежид дадлага хийж байгаа Үндэсний технилогийн дээд сургуулийн 16 оюутанд “Гамшгаас хамгаалах тухай болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль” сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,139
Малчидад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олголоо.
даргын тушаал

Сэтгэгдэлгүй