Сургалт зохион байгууллаа.

Сумдын ЗДТГ-ын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй “ШИЛЖИН СУУРЬШИЛТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” сэдэвт сургалтыг Онцгой байдлын газрын сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Онцгой байдлын дарга дэд хурандаа Ж.Дамдинсүрэн сургалтыг нээж, 2019 онд тус аймагт болох Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн талаар мэдээлэл хийлээ.
Сургалтаар хүн амын хөдѳлгѳѳний байршлын үнэлгээг хэрхэн бөглөх, мэдээллийг хэрхэн бодитойгоор цуглуулах аргачлалыг заалаа.
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний байрлын үнэлгээ нь хүн амын шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл дээр тулгуурласан мэдээлэл биш бөгөөд бодит байдал дээр, газар дээрээс нь аман байдлаар цуглуулж буй өдөр тутмын амьдралд нийсэн, гамшиг ослын үед болон гамшгийн бэлэн байдлын төлөвлөлтийг сайжруулахад ашиглах мэдээлэл бий болгох зорилготой ба хүн амын шилжилт хөдөлгөөний байршлын үнэлгээг сумдын түвшинд улиралд 1` удаа гарган ирүүлэх юм.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,104
“Аюулгүй амьдах ухаан” сургалт зохион байгууллаа.
Мөсөн хотхонд бүтээлээ хүргүүллээ.

Сэтгэгдэлгүй