Сургалт зохион байгууллаа.

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын ажилтан албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын зохион байгуулан гал унтраагуур ашиглан гал унтраах дадлагыг зохион байгууллаа. Сургалтад 16 ажилтан хамрагдаж “Гамшгаас хамгаалах тухай болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар” талаар мэдлэг мэдээллээ нэмэгдүүллээ.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 624
Хяналт шалгалт явагдаж байна.
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургууль зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй