ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА

 

          Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын нэрэмжит “Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын мэргэжил, ур чадварын түвшин тогтоох үзлэг”-ийг Онцгой байдлын ерөнхий газраас томилогдсон ажлын хэсэг Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газарт 2015 оны 12 дугаар сарын 06-08-ны өдрүүдэд  явууллаа. Тус үзлэгээр  газрын удирдах бүрэлдэхүүн болон офицер, ахлагч нараас хууль эрх зүй болон англи орос хэлний мэдлэг үнэлэх тест, бие бялдрын шалгуур үзүүлэлт, ярилцлагаар түвшин тогтоох гэсэн 3 төрлөөр шалгахад  нийт бие бүрэлдэхүүн 100 хувь хамрагдан амжилттай дүгнэгдлээ.

                 Мөн “Онцгой байдлын ерөнхий газрын харъяа салбар нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах аргачлал заавар”-ын дагуу онцгой байдлын газрын 2015 оны үйл ажиллагаатай танилцан үнэлэлт зүгнэлт, заавар зөвлөмж өгч, аймаг орон нутгийн өвөлжилтийн бэлтгэл ажилтай танилцсан.

DSC01

DSC02

IMG_07

IMG_04

DSC06

DSC05

DSC03

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,063
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ
ЗГ-ЫН 2015 ОНЫ 286 ДУГААР ТОГТООЛЫН 2 ДУГААР ХАВСРАЛТ

Сэтгэгдэлгүй