Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа.

Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Ж.Дамдинсүрэн алба хаагчдад Онцгой байдлын албаны хэмжээнд дэвшүүлсэн зорилт, төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих, цэргийн сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлэн ажиллахыг үүрэг болгож, Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнтэй 2019 оны “Үр дүнгийн гэрээ” байгууллаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 1,068
2018 он төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 12 сар
Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургууль, дадлага зохион байгуулах заавар 2017-12-20 А/323

Сэтгэгдэлгүй