Аймаг орон нутагт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аврах, хор уршгийг арилгах, нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг хийж гүйцэтгэх мэдлэг , чадвар, дадлага олгох зорилгоор

                  Аймаг орон нутагт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аврах, хор уршгийг арилгах, нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажлыг хийж гүйцэтгэх мэдлэг , чадвар, дадлага олгох зорилгоор Онцгой байдлын газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн “Гамшгаас хамгаалах албадад дадлага сургууль зохион байгуулах хуваарь “-ийн дагуу Шивээ-Овоо ХК-ий гамшгаас хамгаалах уул уурхайн алба, мэргэжлийн ангид 2015оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр сургалт дадлага зохион байгуулан явууллаа. Тус сургуулиар Монгол Улсын Шадар сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаал, ОБЕГ-ын даргын 2013 оны 865 тоот тушаал, гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийн талаар танхимын сургалт хийж, газар хөдлөлт, нурангитай холбоотой 2 цагийн байдал дээр тактикийн дадлага ажил явуулж, уул уурхайн мэргэжлийн ангийг зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллуулж бэлэн байдлыг нь шалгалаа.

20151009_091444[1]

20151009_144104[1] 20151009_151004[1] 20151009_094822[1] 20151009_085716[1]

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 591
ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэсэн/
МЭДЭЭ

Сэтгэгдэлгүй