Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн болон команд штабын сургууль зохион байгууллаа.
2019/05/03 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын газрын дарга аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, тус аймагт зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг Шивээговь суманд 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр, гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг Сүмбэр суманд 05 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд тус тус зохион

Сургалт зохион байгууллаа.
2019/05/03 / Сэтгэгдэлгүй

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын ажилтан албан хаагчдад гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын зохион байгуулан гал унтраагуур ашиглан гал унтраах дадлагыг зохион байгууллаа. Сургалтад 16 ажилтан хамрагдаж “Гамшгаас хамгаалах тухай болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах заавар” талаар мэдлэг мэдээллээ

Гал унтраах тактикийн сургууль явууллаа.
2019/05/03 / Сэтгэгдэлгүй

Политехникийн коллежид гал түймэр унтраах тактикийн сургуулийг Гал түймэр унтраах, аврах 37 дугаар ангийн захирагч ахлах дэслэгч С.Энх-Эрдэнэ удирдан зохион байгууллаа. Сургуульд Онцгой байдлын газраас 23 алба хаагч, коллежоос 46 багш, ажилтан, 145 оюутан сурагч хамрагдан дотуур усан хангамж, гал унтраагуур ашиглан гал унтраах болон хээрийн гал түймэр унтраах, анхны

Гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын хэсэгтэй боллоо.
2019/04/04 / Сэтгэгдэлгүй

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлэх, тэднийг бүртгэлжүүлж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, эрх зүйн орчинг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлэх зорилгоор “Гамшгаас хамгаалах сайн дурын ажиллагааны нийтлэг журам”-ыг Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 оны 24 дүгээр тушаалаар батлуулсан билээ. Үүнтэй уялдуулан Говьсүмбэр аймгийн Баянтал, Шивээговь, Сүмбэр сумдад сумдын Засаг даргын

ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬД ИРГЭД, ОЛОН НИЙТ ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦЛОО.
2019/04/04 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын 2011 оны 339, 340, 2017 оны 67 дугаар тогтоол, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 1/447 дугаар үүргийг хэрэгжүүлэх, газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуушгүй сэргээн босгох

Дадлага сургууль үргэлжилж байна.
2019/02/18 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2019.02.18-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар зохион байгуулагдаж буй “Жигдрэлтийн сургууль” Цэргийн жагсаалын дүрэм, дадлага, хууль эрх зүйн мэдлэгийн хичээл, эрүүл мэндийн хичээл, жагсаалын бэлтгэл, машин техник зүгшрүүлэлт, багаж хэрэгслийн бэлтгэл бэлэн байдлын үзлэг, байр зүйн зураг ашиглах, газрын зураг дээр ажиллах, ажил мэргэжлийн онцлогийг

Хуулийн мэдлэгээ нэмэгдүүллээ.
2019/01/10 / Сэтгэгдэлгүй

Тус газраас алба хаагчдынхаа хууль эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Цагдаагийн хэлтэст хүсэлт гаргасны дагуу “Зөрчлийн тухай хууль”, “Замын хөдөлгөөний дүрэм” сэдвээр цагдаагийн хошууч Ариунсан, дэслэгч Галзагд нар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад 34 алба хаагч

Сургалт зохион байгууллаа.
2018/12/26 / Сэтгэгдэлгүй

Сумдын ЗДТГ-ын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүдтэй “ШИЛЖИН СУУРЬШИЛТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ” сэдэвт сургалтыг Онцгой байдлын газрын сургалтын танхимд зохион байгууллаа. Онцгой байдлын дарга дэд хурандаа Ж.Дамдинсүрэн сургалтыг нээж, 2019 онд тус аймагт болох Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн талаар мэдээлэл хийлээ. Сургалтаар хүн амын хөдѳлгѳѳний байршлын үнэлгээг хэрхэн бөглөх, мэдээллийг хэрхэн

“Аюулгүй амьдах ухаан” сургалт зохион байгууллаа.
2018/12/18 / Сэтгэгдэлгүй

“Аюулгүй амьдрах ухаан”-ы орон нутгийн сургагч багш О.Нацагмаатай хамтран сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарт “Аюулгүй амьдах ухаан”-ы хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх заах арга зүйн сургалтыг зохион байгуулан “Хэн ч, хаана ч, бэлэн” буухиа тэмцээнийг явууллаа. Онцгой байдлын газрын дарга хурандаа Ч.Амгалантуяа сургалтыг нээлээ. Сургалтанд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчийн

Голомтод үүрэг гүйцэтгэх чадварт сургагдлаа
2018/06/21 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын газраас 2018 онд “Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага чадавхийг дээшлүүлэх” зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд Шивээ-Овоо ХК-нийг түшиглэн байгуулсан гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн 46 томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалт дадлага зохион байгуулан гал унтраах болон аврах ажлын автомашин,