Багш нар гамшгаас хамгаалах мэдлэгт сургагдлаа.
2018/03/05 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/130 дугаар тушаалаар баталсан сургалтын хөтөлбөр, Онцгой байдлын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,”Миний гэр-Аюулгүй орчин” аян,  Олон нийтэд тулгуурласан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Политехникийн коллежийн 45 багш ажилтанд “Галын аюулгүй байдлын тухай болон Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”, Гамшиг, аюулт үзэгдлийн

Аврагч мазаалай цэцэрлэгүүдээр зочилоо.
2018/03/02 / Сэтгэгдэлгүй

Аврагч мазаалай 1, 5 дугаар цэцэрлэгийн ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхэд багачуудад аюулт үзэгдлээс урьдчиалн сэргийлэх зөвлөмж өглөө.  Дээрхи цэцэрлэгийн 10 багш 120 хүүхэд

“Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэл”-ийн нээлтийн ажиллагааг зохион байгууллаа.
2018/03/02 / Сэтгэгдэлгүй

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2017 оны “2018 оны сургуулийн жилд сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/325 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ний өдрийн “Бие бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах тухай” А/02 дугаар тушаалын дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр сургуулийн жилийн

2017 оны хамгийн сүүлийн сургалтыг зохион байгууллаа.
2018/03/02 / Сэтгэгдэлгүй

“Талын илч” орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газраас ирүүлсэн сургалт авах тухай албан бичгийн дагуу 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр тус газрын 16 ажилтанд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгууллаа. “Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, гал түймрийн тухай ойлголт, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ” сэдвээр

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох сайн дурын хэсэгтэй боллоо.
2017/11/13 / Сэтгэгдэлгүй

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран “Гамшгийн үед ажиллах сайн дурын идэвхтэн” бэлтгэх Говийн бүсийн сургалт 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-11-ний өдрүүдэд Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Хүүхэд залуучуудын төвд амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын АССУСАХМэргэжилтэн, ахмад Гэрэлчимэг, Улаан загалмайн дунд шатны

Сургалт зохион байгууллаа.
2017/11/13 / Сэтгэгдэлгүй

Тус газрын АССУСАХ мэргэжилтэн ахмад В.Гэрэлчимэг, ГТУХБайцаагч а/д А.Мөнх-Эрдэнэ нар “Магнай трейд” ХХК-ийн Чойр ГТБА, ШТС-79, ШТС-104 16 ажилтан, Петротрак ХХК-ний 14 ажилтанд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалт, дадлагыг зохион

Сурагчид гамшгаас хамгаалдах чадварт сургагдаж байна.
2017/10/21 / Сэтгэгдэлгүй

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах, аюулгүй амьдрах арга ухаанд сургаж, дадлагажуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулахын ач холбогдолыг ард иргэд, хүүхэд, залууст таниулан мэдүүлэх, аливаа аюулт үзэгдэл, олсын үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, тусламж үзүүлэх, аврах, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, түүний эрсдэлийг бууруулах чадвар эзэмших зорилгын хүрээнд Ерөнхий боловсролын

Малчид гамшгаас хамгаалах мэдлэгээ дээшлүүлэв.
2017/10/09 / Сэтгэгдэлгүй

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон улсын өдөр, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэгийн хамтран ажиллах санамж бичиг, Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 04-06-ны өдрүүдэд аймгийн Улаан загалмайн хороотой хамтран 3 дахь жилдээ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 4 (Тэвш) 5 (Уулзвар) 6 (Малх)

Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгууллаа.
2017/10/09 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол улсын Шадар сайдтай аймгийн Засаг даргын 2017 онд байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Говьсүмбэр аймагт 2017 онд зохион байгуулах гамшгаас хамгаалах ангиллын сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, Онцгой байдлын газрын 2017 оны үйл ажиллгааны төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 10 дугаар сарын 03-04-ний өдрүүдэд Сумын онцгой комисс,

Мэргэжлийн ангид сургалт явууллаа.
2017/09/18 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн ХХААГ-ын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр 4 цагийн танхимын сургалт зохион байгууллаа. сургалтанд 10 албан хаагч