ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСИЙН БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНД ХУВЦАСНЫ ҮЗЛЭГ ЯВУУЛЛАА
2014/11/06 / Сэтгэгдэлгүй

          Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/277 дугаар “Хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлэх тухай” тушаалын дагуу Онцгой байдлын хэлтсийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны үзлэгийг “Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын хувцасны нэгдсэн үзлэг зохион байгуулах удирдамж”-ийг

ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРЭМЖИТ “ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМ”-ЫН ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО
2014/11/03 / Сэтгэгдэлгүй

ХУУЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРЭМЖИТ “ШИЛЖИН ЯВАХ ЦОМ”-ЫН ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО            Говьсүмбэр аймаг дахь Хуулийн болон тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, үйл ажиллагаагаа иргэд, байгууллагад сурталчилах, хамт олны авъяасыг хөгжүүлэх зорилгоор хууль хяналтын болон хүчний байгууллагуудын дунд “Шилжин явах цом”-ын тэмцээн 2014 оны 10-р сарын 31-нээс 11-р сарын 01-ний

Мэдээлэл – 2
2014/11/01 / Сэтгэгдэлгүй

Монгол Улсын шадар сайдтай аймгийн Засаг дарга хамтран ажиллах гэрээний дагуу Говьсүмбэр аймагт удирдах бүрэлдэхүүний гамшгаас хамгаалах сургууль, дадлага явуулахтай холбогдуулан Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/293 дугаар  “ Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт түр шилжүүлэх тухай” захирамж гарган  өглөөний  07.00 цагт бэлэн

Мэдээлэл
2014/10/31 / Сэтгэгдэлгүй

     Иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцлийг cheap football kits бүрдүүлэх, төрийн үйлчилгээг шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх, гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах, гамшигтай тэмцэх үндэсний болон орон нутгийн чадавхийг дээшлүүлэх талаар дэвшүүлсэн шинэчлэлийн Засгийн газрын үйл cheap football shirts ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Монгол улсын Шадар сайд, улсын Онцгой комиссын даргын 2013

“ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ” ТЭМЦЭЭН БОЛЛОО
2014/10/31 / Сэтгэгдэлгүй

     Онцгой байдлын ерөнхий газрын cheap football kits даргын 2013 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн 618 тоот албан бичиг, Онцгой байдлын хэлтсийн үйл ажиллагааны 4 дүгээр улирлын төлөвлөгөөний дагуу Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог хангах, тэдэнд cheap football shirts аюулгүй амьдрах мэдлэг олгох, болзошгүй ослын үед өөртөө