ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ШААРДЛАГАТАЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
2014/11/03 / Сэтгэгдэлгүй

                                            Онцгой байдлын газар Д/д Цол Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар 1 х/а Ж.Дамдинсүрэн Газрын дарга 99716723 98206723 2 а/х А.Батболд Орлогч, УСТ-ын дарга 88088964 3 д/х Н.Мөнхболд ХНДАХАМ 88094324 99582137 4 а/х Ш.Билэгдэмбэрэл ТББХАМ, ГХУХБ 93050585 99548521 5 а/х А.Мөнх-Эрдэнэ ГТУХБайцаагч 80808831 6 д/ч А.Тэмүүжин ТТТХмэргэжилтэн 99875559 98265555