“ХЭРЭГЛЭГЧ ТАНД-НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ” АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2016/03/31 / Сэтгэгдэлгүй

            Төр, засгийн бодлого, шийдвэр, төрөөс үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд нэг цэгээс ил тод нээлттэй, хүртээмжтэй үзүүлэх, мэдээ, мэдээллийг иргэдэд шуурхай хүргэх, иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх, Засгийн газрын 2007 оны 190 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд

СУРГАЛТ
2016/02/29 / Сэтгэгдэлгүй

                2016 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр аймгийн Прокурорын газар, НИК ХХК Говьсүмбэр Нефть хангамжийн салбарын нийт 46 ажилтан, албан хаагчдад “Галын аюулгүй байдал” болон “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль” сэдвээр тус бүр 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулан явууллаа

Галын аюулгүй байдлын тухай шинэчлэн батлагдсан хуулийг иргэдэд сурталчлах өдөрлөг зохион байгуулав
2015/11/06 / Сэтгэгдэлгүй

          Монгол Улсын төрөөс үе уламжлан байгаль, газар шороо, ан амьтнаа хамгаалахад чиглэсэн хууль цааз гаргаж байсан түүхэн улбаатай билээ.         Их Монгол Улсын “Их засаг” хуулинд “Гал гаргаваас гэр орноор нь цаазаар авсугай” хэмээн заасан нь гал түймэр алдахыг бэлчээр, газар нутаг,

ШИНГЭРҮҮЛСЭН ШАТДАГ ХИЙ АШИГЛАХ ЗӨВЛӨМЖ
2015/11/06 / Сэтгэгдэлгүй

Шингэрүүлсэн шатдаг хийг ахуйн хэрэглээнд болон нийтийн хоолны газруудад өргөнөөр ашиглаж байгаа учир  хийг аюулгүй ашиглах зөвлөмж өгч байна. Хийн тоног төхөөрөмж ажиллуулахад анхаарах зүйлс:   -Хийтэй баллоныг дулаан үүсгэгч буюу халаах хэрэгслээс 1 метр, ил галаас 5 метрээс доошгүй зайд байрлуулна; -Хийн тоног төхөөрөмжийг ажиллуулж байх үед хараа хяналтгүй

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /шинэчлэсэн/
2015/09/28 / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ 2015  оны  07  сарын  02  өдөр                                                             ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ             1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт             1.1.Энэ хуулийн зорилт нь галын аюулгүй байдлыг хангах талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний эрх, үүрэг, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хэвлэх

ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ
2015/09/15 / Сэтгэгдэлгүй

ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Галын аюулгүй байдлыг хангах, гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.4, 16.1.7, 18 дугаар зүйлийн 18.2, 20, 21 дүгээр зүйлийн 21.2-т заасны дагуу зөвшөөрөл олгох, дүгнэлт гаргах үйл

ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
2015/01/15 / Сэтгэгдэлгүй

HHG 1.1. Дараахь зүйлсийг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тогтмол шинэчилж байх: -байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн; -албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм; -төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог,

ОЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
2014/11/18 / Сэтгэгдэлгүй

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 05 сарын 17 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот ОЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, үржүүлэх, эзэмших, ашиглах, ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Хэвлэх 2 дугаар