Анхны тусламж үзүүлж сурлаа.

“Алхана трейд” ХХК-ийн Говьсүмбэр аймаг дахь салбарын 14 ажилтанд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтыг ОБГ-ын сургалтын танхимд зохион байгууллаа.
Сургалтаар гамшиг, аюулт үзэгдэл, осол, гамшгийн төрөл ангилал, гал түймрийн тухай ойлголт, галын хорын тухай, амилуулах суурь тусламжийн талаар онолын мэдлэг авч, нэрвэгдсэн хүнд анхны тусламж үзүүлэх аргад сургагдлаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 491
Багш нар гамшгаас хамгаалах мэдлэгт сургагдлаа.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагч нартай гэрээ байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй