Албаны өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна.

Аймаг орон нутгийнхаа тогтвортой хөгжил, ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлын төлөө ажилладаг Онцгой байдлын алба нь Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/308 дугаар тушаал,

2016 оны ажлаа дүгнэж, аваргуудаа шалгарууллаа.

Ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлын төлөө өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр зүтгэн гамшгийн аюулаас эрдэнэт хүний амь нас, эрүүл мэндийг авран хамгаалдаг Онцгой байдлын газар нь  2016 онд дэвшүүлсэн зорилтоо хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах