Гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлаа хангалаа.

Монгол улсын Шадар сайдтай аймгийн Засаг даргын 2017 онд байгуулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 5 дугаар сарын 18-19-ний өдөр Сумын онцгой комисс,

“Аврагч” баг амжилттай оролцлоо

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Спортын бага наадам” 2017 оны 05 дугаар сарын 05-14-ны өдрүүдэд “Нэг санаа-нэгдмэл хүч амжилтанд хөтөлнө” уриан доор зохион байгуулагдсан бөгөөд Онцгой байдлын газрын “Аврагч” баг амжилттай

ЦЭРГИЙН ТАНГАРАГАА ДАВТАН, ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн "Цэргийн тангараг өргөх арга хэмжээг зохион байгуулах болон өргөсөн тангарагаа давтан төрийн дуулал дуулах, хүндэтгэлийн өдрийг товлох тухай"