Спортын өндөр амжилт үзүүллээ.

Нийтийн биеийн тамирын үйл ажиллагаанд иргэд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг татан оролцуулах, тэднийг спорттой нөхөрлүүлэх зорилгоор Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгын газрын нэрэмжит "Танхимын спартакиад" 8 төрлөөр 2017 оны 12

Шагналын хур буулаа

Улс тунхагласаны 93 жилийн баярын ойн өдрийг тохиолдуулан Онцгой байдлын албанд олон жил идэвх зүтгэл, үр бүтээлтэй ажиллаж, мэргэжлийн ур чадвараа дайчлан ажиллаж байгаа Онцгой байдлын албаны алба хаагчдыг шагнаж

ГАУС үзлэг явууллаа

Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2017 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр Сүмбэр сумын 1,2 дугаар багийн иргэдэд Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх өдөрлөгийг зохион