Бизнес эрхлэгч нар гамшгаас хамгаалах мэдлэгээ дээшлүүллээ.

Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас “Вэст мэтод” ХХК-тай хамтран зохион байгуулж буй “Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт”-д хамрагдаж буй 48 иргэнд хөтөлбөрийн дагуу “Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хуулинд заасан иргэний эрх, үүрэг, хариуцлага, галын аюулгүй байдал” сэдвээр 1 цагийн танхимын сургалт зохион байгууллаа.

 

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 927
Алба сурталчилсан өдөрлөг, ГАУС үзлэг зохион байгууллаа
Тарьсан модоо арчиллаа.

Сэтгэгдэлгүй