Сар бүрийн 15-нд цэргийн тангарагаа давтана.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн “Цэргийн тангараг өргөх арга хэмжээг зохион байгуулах болон өргөсөн тангарагаа давтан төрийн дуулал дуулах, хүндэтгэлийн өдрийг товлох тухай” А/278 дугаар тушаал, Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Цэргийн тангараг өргөх , өргөсөн тангарагаа давтан төрийн дуулал дуулах, хүндэтгэлийн өдрийг товлох тухай” А/25 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэн 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ний өдрийн морин цагт Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн Цэргийн тангарагаа давтан төрийн дуулал дуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус газрын бие бүрэлдэхүүн 2016 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдөр цэргийн тангараг өргөж хос тангарагтан болсон.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 607
Санхүүгийн хяналт аудитын газраас хийсэн шалгалтын дүн
Онцгой байдлын газрын бүтэц орон тоо

Сэтгэгдэлгүй