Сургагч багш нар бэлтгэгдлээ.

Иргэд, олон нийтэд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг чадвар олгох ‘’Be ready – Бэлэн бай’’ сайн дурын сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 2018 оны 03 дугаар сарын 26-27-ны өдрүүдэд аймгийн Онцгой байдлын газар, Улаан загалмайн хороо, Дэлхийн зөн ОУБ-ын Бор-Өндөр-1 ОНХ хамтран зохион байгууллаа.
Сургалтанд 15 иргэн хамрагдан гэрчилгээ гардан авлаа.
Сургалтаар бэлтгэгдсэн “Сургагч багш” нар сумдын иргэдэд гамшгийн тухай ойлголт, байгалийн аюулт үзэгдэл, хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлаа хангах, өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах арга ухаан, анхны тусламж үзүүлэх, өрхийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх талаар мэдлэгийг түгээн ажиллах юм.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 553
Гал аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгууллаа.
ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сэтгэгдэлгүй