2017 оны 5 сар- цалингаас бусад 5сая төгрөгний гүйлгээ/2016 оны шүлхий өвчний зардал/

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 934
2017 оны 5-р сар цалингаас бусад 5 сая төгрөгний орлого/2016 оны шүлхий өвчний зардал/
2017 оны 5 сар хөрөнгө зарцуулах

Сэтгэгдэлгүй