2018 оны үндсэн зорилт

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын 2018  оны үндсэн зорилт: 

  1. Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
  2. Удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах

Онцгой байдлын газрын 2018  оны үндсэн зорилт:

  1. Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн томилгоот бүрэлдэхүүний гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх дадлага, чадавхийг дээшлүүлэх.
  2. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэн, иргэдэд хүрч ажиллах 

 

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 695
Аврагчид тэргүүллээ.
Шилдэг нь байж чадлаа.

Сэтгэгдэлгүй