өдөрлөгийн арга хэмжээ зохион байгуулав
2015/05/26 / Сэтгэгдэлгүй

              Аймгийн Улаан загалмайн хороотой хамтран 2015 оны 5 дугаар сарын 22-23-ны өдрүүдэд Сүмбэр сумын Малх, Уулзварын багуудад Хүмүүнлэгийн хүчийг нэгтгэх, гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Сайн дурын идэвхтэн-бидний гол хүч” сэдэвт өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгийн арга хэмжээнд онцгой

ЗАРЛАЛ /Гал унтраах автомашины нийтийн дуудлага худалдаа/
2015/05/06 / Сэтгэгдэлгүй

         Дуудлага худалдаа аймгийн Онцгой байдлын газрын хурлын танхимд 2015 оны 6  сарын 06-ны өдөр 15.00 цагт явагдана. Бүртгэлийн эцсийн хугацаа: 2015 оны 6 сарын  06-ны өдрийн 01.00 цаг хүртэл Дэнчинг: Дуудлага худалдаагаар худалдах эд хөрөнгийн худалдах доод үнэ 10,000,000 /арван сая/ хүртэл төгрөг бол дэнчингийн хэмжээг

ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
2015/05/05 / Сэтгэгдэлгүй

            Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах  тухай” А-93 дугаар захирамжийн дагуу Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, онцгой байдлын ахмад Д.Дашбал, Холбоо, зарлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, онцгой

ХЭЭРИЙН ТҮЙМЭР УНТРААВ
2015/04/27 / Сэтгэгдэлгүй

            Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын нутаг дэвсгэрт гарсан хээрийн түймрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн тул Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан аймаг нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтсүүд “Ой хээрийн түймрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн үед түймэр унтраах ажиллагаанд хамтран ажиллах” хуваарь, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын шийдвэр, Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын хэлтсийн

ЖАГСААЛЫН ҮЗЛЭГ ХИИЙВ
2015/04/24 / Сэтгэгдэлгүй

          ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн “Дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны нэндсэн үзлэг зохион байгуулах тухай” А/109 дугаар тушаал, Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлж, хувцасны үзлэг зохион байгуулах тухай” А/15 дугаар тушаалаар

БАЙГУУЛЛАГАА СУРТАЛЧИЛАВ
2015/04/24 / Сэтгэгдэлгүй

         ОБЕГ-ын даргын 2015 оны 01 дүгээр албан даалгаварын хүрээнд Ерөнхий боловсролын 5 дугаар сургуулийн дунд болон ахлах ангийн 8 бүлгийн 157 сурагчдад 4 удаа байгууллагын үйл ажиллагаа, автомашин техник, багаж зэвсэглэмжийг таниулан сурталчилахын зэрэгцээ аврах гал унтраах ангийн албан хаагчид довтолгооны шат, гурав сунадаг шат хэрхэн

ТАКТИКИЙН СУРГУУЛЬ ЯВУУЛАВ
2015/04/03 / Сэтгэгдэлгүй

            Тус Онцгой байдлын хэлтсийн Аврах, гал унтраах 37-р ангийн Эрэн хайх, аврах бүлгийн бие бүрэлдэхүүн гамшгийн голомтонд шуурхай ажиллагааг яаралтай зохион байгуулах мэдлэг дадлагаа дээшлүүлэх, багаж зэвсэглэмжүүдийн ажиллагааг шалгах зорилгоор өгөгдсөн цагийн байдлын дагуу 2015 оны 04-р сарын 02-ны өдөр Сүмбэр сумын 3-р багийн нутаг Хонхор хотхоны хуучин Орос

УСТГАЛ ХИЙВ
2015/03/31 / Сэтгэгдэлгүй

        2015 оны 03-р сарын 10-ны өдөр Говьсүмбэр аймгийн Шивээ-говь сумын 2 дугаар багийн нутаг “Хөтлийн булаг” гэдэг газраас олдсон РГ-42 маркын гранатыг Онцгой байдлын хэлтэс дээр хадгалж байгаад 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 15.00 цагт Онцгой байдлын хэлтсийн дарга, аймгийн Цэргийн штабын дарга, Онцгой

ГАМШГИЙН АЮУЛЫН ТУХАЙ ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ ДОХИОГООР АЖИЛЛАХ ДАДЛАГА, СУРГАЛТ ЯВАГДЛАА
2015/03/27 / Сэтгэгдэлгүй

     Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7, 11 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 340 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн үед хүч хэрэгсэл дайчлан гаргах журам”, “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд гамшгийн

ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ЯВУУЛЛАА
2014/11/25 / Сэтгэгдэлгүй

               Хэлтсийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2014 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/236 дугаар тушаал, тус хэлтсийн даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр баталсан Хүйтний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд “Пийшин, зуух” нэгдсэн арга хэмжээний шалгалтын удирдамжийн дагуу тус хэлтсээс цэргийн байнгын