437500 ТӨГРӨГИЙГ ОРОН НУТГИЙН ОРЛОГОД ТӨВЛӨРҮҮЛЛЭЭ

          Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс гаргасан хүсэлтийн дагуу 3 аж ахуй нэгжид галын аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг хийж, ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт 3-ыг олгож 37500 төгрөг, барилгын зураг төсөл 3-ыг хянаж 400 000 төгрөг, Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуулийн дагуу 437500 орон нутгийн орлогод төвлөрүүслэн байна.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 677
ГАЛЫН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ЯВУУЛЛАА
СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Сэтгэгдэлгүй