2017 он өглөг авлагын мэдээ 10сар
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй

2017 он 11 сар-хөрөнгө зарцуулах
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй

2017 он 10 сар хөрөнгө зарцуулах
2017/12/08 / Сэтгэгдэлгүй

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох сайн дурын хэсэгтэй боллоо.
2017/11/13 / Сэтгэгдэлгүй

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг, Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран “Гамшгийн үед ажиллах сайн дурын идэвхтэн” бэлтгэх Говийн бүсийн сургалт 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-11-ний өдрүүдэд Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн Хүүхэд залуучуудын төвд амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд Говьсүмбэр аймгийн Онцгой байдлын газрын АССУСАХМэргэжилтэн, ахмад Гэрэлчимэг, Улаан загалмайн дунд шатны

хөрөнгө зарцуулах тухай
2017/09/14 / Сэтгэгдэлгүй